Λεπτομέρειες έργου

Πολυκατοικία με 30 Διαμερίσματα – Μεταμόρφωση

Είδος: Πολυκατοικία με 30 Διαμερίσματα

Χρονιά κατασκευής: 2002

Περιοχή/Οδός: Μεταμόρφωση – Καρκαβίτσα 8